Body Reset Protocol

Body Reset Protocol

Download hier de laatste versie van het Body Reset Protocol van LA Training.

Dit protocol is een generiek programma en niet afgestemd op het individu. Bij twijfel, neem contact op met LA Training. Hoewel aan de totstandkoming van dit protocol de uiterste zorg is besteed, aanvaardt LA Training (Arthur Glorie en Linda van Kooperen) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomendheden, noch voor de gevolgen hiervan. Deelname is op eigen risico.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit protocol mag zonder voorafgaande toestemming van LA Training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of gekopieerd.